Құпиялық саясат

Құпиялық саясат және төменде атап өтілген шарттар «АСКО» Сақтандыру компаниясы» Акционерлік Қоғамының интернет-қорын пайдаланудың (әрі қарай-интернет-қор) бөлігі болып табылады.

Құпиялық саясат