Акционерлер

Акционерлік қоғамның жоғары органы жалпы жиналыстың құзырына жататын сауалдар бойынша шешімдер қабылдайтын акционерлердің жалпы жиналысы болып табылады. «АСКО» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының акционерлері:

  • Баранов Сергей Михайлович (4,31306306%)
  • Забайрацкий Андрей Александрович (0,16891892%)
  • Зималева Нина Евгеньевна (0,23648649%)
  • Рыбинский Владимир Георгиевич (0,3490991%)
  • Сембеков Амир Катеевич (13,2545045%)
  • Юркин Александр Борисович (0,54054054%)
  • Юркин Владимир Борисович (80,50675676%)
  • Юркина Наталья Анатольевна (0,63063063%)